Toastmasters Europe - Toastmasters Košice       
   
Toastmasters Košice
Toastmasters Europe 
Public url for this Club
http://toastmasterskošice.tmclub.eu

Username:

Password:

 Remember meI forgot my password

Don't have an account yet?
You can register for FREEeasy-Speak Training


District 59 Belgium, France, Luxembourg, Netherlands, Monaco

District 95 Denmark, Germany, Norway, Sweden

District 107 Andorra, Portugal and Spain

District 108 Estonia, Finland, Latvia, Lithuania and Poland

District 109 Austria, Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, Lichtenstein, FYR Macedonia, San Marino, Switzerland and Vatican City

District 110 Croatia, Czech Republic, Hungary, Rep. of Moldova, Romania, Slovakia and Ukraine

District U Undistricted Clubs in Europe


Domov  
Najbližšie stretnutie
 
O našom klube

Vitajte na stránkach klubu Toastmasters Košice. Sme klubom vodcovstva a verejného rečníctva v slovenskom jazyku, ktorý je súčasťou celosvetovej Toastmasters organizácie. Každý hosť i keď jeho materským jazykom nie je slovenský jazyk má v našom klube príležitosť na zdokonalenie svojich zručností v oblasti rečnenia, počúvania a vodcovstva.

PRIATEĽSKÉ A VZÁJOMNE PODPORNÉ ŠTUDIJNÉ PROSTREDIE

Naši členovia sú odhodlaní pomáhať si navzájom pri zlepšovaní svojich rečníckych a vodcovských zručností.

  • Chceš sa lepšie vyjadrovať pred ľuďmi?
  • Snívaš o účinnejšom štýle seba vyjadrenia?
  • Chceš zlepšiť svoje vodcovské schopnosti?

Čokoľvek je tvojím cieľom, Toastmasters ti poskytne priateľské a vzájomne podporné študijné prostredie, ktoré ti pomôže dosiahnuť tvoje osobné ciele.

 
Facebook Profile
 
Poslanie Toastmasters

The Toastmasters Mission
A statement of shared values

Every Toastmasters club shares the same mission, clearly defined in the following mission statement:

We provide a supportive and positive learning experience in which members are empowered to develop communication and leadership skills, resulting in greater self-confidence and personal growth..

Through this mission, each Toastmaster gains a clear understanding of the club's purpose, and the organization as a whole benefits from a shared set of values and goals. 
No Pictures found which match your criteria
 
Zoznámenie sa s EasySpeakom

Práve som sa prihlásil. Čo môžem robiť?

Je jednoduché začať používať Easy Speak. Jednoducho si pozri tieto krátke tréningové videá(v anglickom jazyku) navrhnuté tak, aby ti ukázali, ako najlepšie využiť tento systém. 

Ako sledovať svoj postup a účasť 
Postup a účasť môžeš spätne sledovať na stránke Member Charts. Táto stránka je prístupná cez ponuku menu: This Club -> Member Charts. 

Rôzne informácie môžu byť vybrané, ako: Prejavy, Vodcovská časť (z manuálov ZV), Účasť, aby sme menovali niektoré.

Ako si sledovať tvoje úlohy na stretnutí 
Na akejkoľvek stránke meeting pages, klikni na ikonu malého grafu vedľa tvojho mena.

Takisto je vhodné oznámiť svoju účasť/neúčasť na stretnutí kliknutím na príslušnú ikonu ruky v danom stretnutí.

Toto je obzvlášť nápomocné, keď vyplňuješ žiadosť o ocenenie Toastmaster roka. 

Ako si sledovať históriu prejavov 
Na akejkoľvek stránke meeting pages
použi odkaz na ľavej strane: My Participation > View My Speech Progress


Ako požiadať o prejav na stretnutí
Na akejkoľvek stránke meeting pagespouži odkaz na ľavej strane: My Participation > Request a Speech
Vyber svoj preferovaný dátum prejavu, vyber manuál a úlohu a vyplň názov prejavu, ak ho už poznáš.


Stránka so zoznamom členov je dostupná kdekoľvek cez ponuku menu: This Club -> User List.
Poznámka: Prihlásenie môže byť vyžadované pre prístup k vyššie uvedeným informáciám.

 

Toastmaster Automation v2.20 - Powered by easy-Speak   © 2005-19 MalW

Terms and Conditions (Revised 2018-04-23)       Privacy Policy (Revised 2018-04-23)
The names Toastmasters International and all other Toastmasters International trademarks and copyrights are the sole property of Toastmasters International
This website is developed, supported and financed by Toastmaster members for use in their own clubs and is only available to Toastmaster clubs. It is not financed or supported by Toastmasters International in any way.