Toastmasters Europe - Bydgoszcz Toastmasters Professionals       
   
Bydgoszcz Toastmasters Professionals
Toastmasters Europe 
Public url for this Club
http://toastmastersprofessionals.tmclub.eu

Username:

Password:

 Remember meI forgot my password

Don't have an account yet?
You can register for FREE


Home

Next Meeting

Meeting on 05 Mar

 View Meeting

Organisation

 Continental Europe

 District 108

    Division C

      Area 3

        Bydgoszcz Pro

Site Navigation


easy-Speak Training


District 59 Belgium, France, Luxembourg, Netherlands, Monaco

District 95 Denmark, Germany, Norway, Sweden

District 107 Andorra, Portugal and Spain

District 108 Estonia, Finland, Latvia, Lithuania and Poland

District 109 Austria, Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, Lichtenstein, FYR Macedonia, San Marino, Switzerland and Vatican City

District 110 Croatia, Czech Republic, Hungary, Rep. of Moldova, Romania, Slovakia and Ukraine

District U Undistricted Clubs in Europe


Strona główna  
O klubie Bydgoszcz Toastmasters Professionals

Klub Bydgoszcz Toastmasters Professionals powstał w 2013 roku przez wydzielenie z dotychczas istniejącego jedynego klubu w Bydgoszczy - Toastmasters Bydgoszcz. Klub skierowany jest głównie do osób aktywnych zawodowo. Naszą silną stroną jest szybki rozwój oraz zaangażowanie w dalsze życie klubu i realizacja projektów zaawansowanych. Podporą klubu są osoby z długim stażem i doświadczeniem, dzięki czemu jakość naszej edukacji wzrasta. 

Spotykamy się w każdy czwartek o godz. 18:00. 

 

 
No Pictures found which match your criteria
 
Idea Toastmasters

Toastmasters to organizacja non-profit, która promuje umiejętności przemawiania i przewodzenia.

Założycielem pierwszego klubu był Ralph C. Smedley, który w 1924 roku w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych założył 20-osobowy klub. Nazwał go „toastmaster”, co oznacza osobę, która wznosi toasty i przedstawia mówców na bankietach.

Na świecie obecnie działa ponad 12 tys. klubów w 113 krajach, zrzeszających łącznie ponad 260 tys. członków. W Polsce kluby działają praktycznie w każdym większym mieście m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie.

Spotkania klubu to warsztaty odbywające się cyklicznie, na których każdy z uczestników ma możliwość zabrania głosu i sprawdzenia swoich umiejętności.

Sposób zdobywania nowej wiedzy w praktyce jest oparty jest na pozytywnej i motywującej informacji zwrotnej pochodzącej od członków grupy, dlatego też na spotkaniach nie ma instruktorów.

Sztuki przemawiania można się nauczyć!!!
Przydaje się ona wszędzie i wszystkim: poczynając od przygotowania prezentacji w pracy, rozmowę kwalifikacyjną, po pertraktacje z policjantem, zamierzającym wlepić nam mandat.

 
Jak przystąpić?

Wystarczy tylko przyjść osobiście na spotkanie i zobaczyć, jak one przebiegają.

Możesz 5 razy wziąć udział w spotkaniach jako gość. Będąc Gościem, bierzesz udział tylko w odpowiedzi na ‘Pytanie Dnia’.

Spotykamy się zawsze w jednym miejscu, czyli w siedzibie WSB w Bydgoszczy (ul. Fordońska 74).

Po wstąpieniu do Klubu, otrzymujesz podręcznik i rozpoczynasz realizację programu. Twoim celem będzie zrealizowanie 10 wystąpień, podczas których będziesz uczyć się wybranych elementów wystąpień publicznych. Po wykonaniu pierwszego programu, możesz realizować kolejne. Samodzielnie zakładasz sobie czas w jakim chcesz wykonać te projekty.

Będąc członkiem Klubu, bierzesz udział we wszystkich etapach spotkań. Twoim zadaniem jest też podejmowanie się pełnienia funkcji.

Żeby wstąpić do Klubu, należy:

- przychodzić na spotkania,
- wypełnić deklarację członkowską,
- opłacić składkę członkowską -> w zamian otrzymujesz zestaw podręczników wydanych przez Toastmasters International w języku angielskim oraz ich tłumaczenie na język polski.

Szczegółowych informacji na temat wstąpienia do Klubu oraz programów rozwoju udziela wiceprezes ds. członkowskich.

Jeśli chcesz rozwijać się z nami – zapraszamy! 

 

Toastmaster Automation v2.20 - Powered by easy-Speak   © 2005-19 MalW

Terms and Conditions (Revised 2018-04-23)       Privacy Policy (Revised 2018-04-23)
The names Toastmasters International and all other Toastmasters International trademarks and copyrights are the sole property of Toastmasters International
This website is developed, supported and financed by Toastmaster members for use in their own clubs and is only available to Toastmaster clubs. It is not financed or supported by Toastmasters International in any way.