Toastmasters Europe - Toruń Toastmasters       
   
Toruń Toastmasters
Toastmasters Europe 
Public url for this Club
http://toruntoastmasters.tmclub.eu

Username:

Password:

 Remember meI forgot my password

Don't have an account yet?
You can register for FREEeasy-Speak Training


District 59 Belgium, France, Luxembourg, Netherlands, Monaco

District 95 Denmark, Germany, Norway, Sweden

District 107 Andorra, Portugal and Spain

District 108 Estonia, Finland, Latvia, Lithuania and Poland

District 109 Austria, Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, Lichtenstein, FYR Macedonia, San Marino, Switzerland and Vatican City

District 110 Croatia, Czech Republic, Hungary, Rep. of Moldova, Romania, Slovakia and Ukraine

District U Undistricted Clubs in Europe


Home  
DCP
 
Toruń Toastmasters

 

Misją klubów Toastmasters International jest stworzenie środowiska do nauki w pozytywnej atmosferze wzajemnego wsparcia, w której każdy członek klubu ma możliwości rozwijania sztuki komunikowania się i umiejętności przywódczych, co w efekcie wzmaga wiarę w siebie i rozwój osobisty.

W Polsce istnieją 42 zarejestrowane kluby Toastmasters International – anglojęzycze, polskojęzyczne, jeden niemieckojęzyczny i jeden mieszany polsko-angielski. Jest to ciągle kropla w morzu potrzeb na typ kształcenia, który oferuje Toastmasters International.

Jeśli chcesz do nas dołączyć - napisz, bądź po prostu pojaw się na spotkaniu naszego Klubu.

Co ważne, do organizacji mogą należeć nie tylko studenci! Wiek nie ma ograniczenia.

 

ZAPRASZAMY!! 

 

 

 
Social Media
Facebook Profile Twitter Account YouTube Account
 
No Pictures found which match your criteria
 

Toastmaster Automation v2.20 - Powered by easy-Speak   © 2005-19 MalW

Terms and Conditions (Revised 2018-04-23)       Privacy Policy (Revised 2018-04-23)
The names Toastmasters International and all other Toastmasters International trademarks and copyrights are the sole property of Toastmasters International
This website is developed, supported and financed by Toastmaster members for use in their own clubs and is only available to Toastmaster clubs. It is not financed or supported by Toastmasters International in any way.