Toastmasters Business Club
Meeting Theme TBA
Agenda
19:00
Prezes zarządu
19:01
Prowadzący spotkanie
19:06
Główny oceniający
19:07
Chronometrażysta
19:08
Kontroler płynności
19:09
Gramatyk
Prowadzący spotkanie
19:12
1st Mówca
6:00
7:00
8:00
Prowadzący spotkanie
19:23
2nd Mówca
5:00
6:00
7:00
Prowadzący spotkanie
19:33
3rd Mówca
5:00
6:00
7:00
19:40
Mistrz Gorących Pytań
1:00
1:30
2:00
19:55
Przerwa
20:07
Prowadzący spotkanie
1:00
2:00
3:00
20:10
1st Oceniający
2:00
2:30
3:00
20:13
2nd Oceniający
2:00
2:30
3:00
20:16
3rd Oceniający
2:00
2:30
3:00
20:19
Mistrz Gorących Pytań
Chronometrażysta
Kontroler płynności
Gramatyk
20:24
Główny oceniający
20:27
Prezes zarządu
20:32
Zakończenie spotkania
Attendance
JacekW., Maciej Firsowicz,  
Apologies received