Toastmasters Kraków
Wednesday 13th November 2019
18:30 – 19:35
Meeting Theme Równowaga
Agenda
18:30
Toastmaster
arekb1
18:32
1st Mówca
Wiola85
Dynamic Leadership
1. Icebreaker
Icebreaker
Deliver a speech on any topic as an introduction to the club using any style that appeals
4:00
5:00
6:00
18:38
2nd Mówca
nevaras
Dynamic Leadership
3. Evaluation and Feedback - 2
O szczęściu słow kilka
Present either a new speech or the same speech that incorporates some or all of the feedback received from the presentation of the first speech
5:00
6:00
7:00
18:45
3rd Mówca
bartek1
Competent Communication Manual
9. Persuade With Power
TBA
Persuade listeners to adopt viewpoint or ideas, or to take some action; Appeal to the audience’s interests; Use logic and emotion to support the position; Avoid using notes.
5:00
6:00
7:00
18:52
Moderator gorących pytań
flygit
1:00
1:30
2:00
19:12
Główny oceniający
tomek_kreciewski
19:13
1st Oceniający przemówienie
arekb1
2:00
2:30
3:00
19:16
2nd Oceniający przemówienie
mateusztaj
2:00
2:30
3:00
19:19
3rd Oceniający przemówienie
Damian Rogala PI1
2:00
2:30
3:00
Chronometrażysta
mantequilla
19:23
Kontroler płynności
LukaszKul
19:23
Gramatyk
LeSa
1:00
1:30
2:00
19:25
Oceniający mowę ciała
Jacek Góra
2:00
2:30
3:00
19:28
Główny oceniający
tomek_kreciewski
5:00
6:00
7:00
19:35
Wideotoastmaster
mateusztaj
Mówca rezerwowy
mpoc
19:35
Toastmaster
arekb1
Attendance
 
Apologies received